WalkStander Sport

Modułowy system przywracania funkcji chodu.

Nowa koncepcja ortezy reciprokalnej – mechaniczny egzoszkielet.

WalkStander Sport został zaprojektowany jako modułowy system przywracania funkcji chodu i aktywizacji osób niepełnosprawnych ruchowo, i jest wynikiem moich wieloletnich badań nad odwzorowaniem kinematyki chodu i stabilizacji ciała osoby z porażeniem lub niedowładem kończyn dolnych w jednym funkcjonalnym mechanizmie, mającym powszechne zastosowanie w codziennym życiu i codziennej rehabilitacji.

WalkStander Sport to zaawansowane technologicznie urządzenie mechaniczne z wymiennymi modułami, które umożliwia osobie z dysfunkcją chodu wykonywanie chodu/kroku zbliżonego do chodu fizjologicznego zdrowego człowieka.

Każdy krok wykonywany jest ze zgięciem nogi w kolanie, niewielkim obniżeniem środka ciężkości ciała podczas chodu i niewielką rotacją miednicy.

Według danych EU w 2015 r ilość zarejestrowanych udarów mózgu w krajach członkowskich to 613 148 przypadków, natomiast prognozy na rok 2035 mówią o 819 771 przypadkach. Prawie połowa osób umiera w ciągu pierwszego roku po udarze, natomiast reszta wymaga intensywnej rehabilitacji, która bardzo często sprowadza się do ponownej nauki chodu.