Model WS-S-03 i WS-S-04

Przeznaczenie: Przywracania funkcji chodu osób głównie po udarach z porażeniem jednej części ciała lub jednej nogi, podczas gdy druga noga jest lekko porażona. Przy rozległym porażeniu zwykle możliwy jest chód pasywny, przy mniejszych porażeniach możliwy jest chód aktywny.

Zawiera mechanizm chodu nogi z modułem stawu skokowego Active Step oraz mechanizm chodu drugiej nogi bez modułu stawu skokowego.