Model TR500 i TR400

Trenażer rolkowy, model TR500 i TR400

Trenażer rolkowy model TR500 to urządzenie umożliwiające stacjonarną jazdę na wózku inwalidzkim, dostosowany do większości wózków spotykanych na rynku, w tym do wózków aktywnych oraz wózków specjalnych np. wózków do rugby. Posiada cztery rolki toczne o długości 500mm i średnicy 60mm, natomiast trenażer model TR400 jest jego mniejszą odmianą dostosowaną wyłącznie do wózków aktywnych. Posiada cztery rolki toczne o długości 400mm i średnicy 60mm.

Obydwa typy trenażerów zostały wyposażone w specjalne rampy podjazdowe, systemy blokady przodu wózka oraz systemy blokowania obrotu rolek, aby można było w pełni bezpiecznie wjechać wózkiem w układ rolek, komfortowo ćwiczyć jazdę i bez pomocy osób trzecich bezpiecznie wyjechać z trenażera po skończeniu ćwiczeń.

Przykłady zastosowań do wózków aktywnych:

Marek Cłapiński, tetraplegia, uszkodzenie rdzenia kręgowego na poziomie C5/C6, kilkanaście lat na wózku.

Przykłady zastosowań do wózków do gry w rugby:

Marek Cłapiński, tetraplegia, uszkodzenie C5/C6, kilkanaście lat na wózku, próbuje grać w rugby, w okresie zimowym do treningu wykorzystuje trenażer TR500.