O nas

Innowacyjne rozwiązania do przywracania funkcji chodu i rehabilitacji narządów ruchu.

Naszą misją jest tworzenie innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań do przywracania funkcji chodu, profilaktyki narządów ruchu oraz aktywizacji ruchowej i rehabilitacji osób w podeszłym wieku. Specjalizujemy się w projektowaniu wyrobów przeznaczonych głównie do użytkowania w warunkach domowych, ale mogących mieć również zastosowanie w ośrodkach rehabilitacyjnych oraz szpitalach, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów rehabilitacji narządów ruchu, rehabilitacji neurologicznej i geriatrii.

Atuty naszych produktów, to innowacyjne rozwiązania, bardzo wysoka jakość i wysoki komfort użytkowania.

Nazywam się Zbigniew Łukasiak i od ponad trzydziestu lat zajmuję się badaniami i projektowaniem wyrobów medycznych, z czego ostatnie 20 lat poświeciłem na opracowywaniu nowych rozwiązywań mogących mieć zastosowanie w aktywnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych z porażeniami kończyn dolnych.

Posiadam kilkanaście patentów, z których najważniejsze dotyczą rozwiązań z zakresu wspomagania chodu, rehabilitacji narządów ruchu i pionizacji.

W latach 2005-2006r wymyśliłem nowy system podnoszenia z pozycji siedzącej na wózku do pozycji stojącej, do którego zaprojektowałem i opatentowałem nowe unikalne urządzenia, pozwalające osobom z pełnym porażeniem kończyn dolnych na samodzielne wstawanie z wózka, samodzielne kroczenie w pozycji stojącej oraz samodzielne wykonywanie dowolnej ilości przysiadów, półprzysiadów itp. Wykonałem kilkaset indywidualnych projektów urządzeń występujących pod nazwą Active Drive, Active Plus i Static Plus, które do tej pory, ze względu na walory użytkowe, nie mają swojego odpowiednika na rynku.

W ostatnich latach znacznie rozszerzyłem zakres moich prac projektowych, powróciłem do badań nad wybranymi aspektami kinematyki chodu osoby niepełnosprawnej oraz do niezrealizowanych wcześniej wizji sprzed niemal 20 lat zbudowania urządzenia, które umożliwiało by osobie sparaliżowanej samodzielne poruszanie się krokiem zbliżonym do anatomicznego chodu zdrowego człowieka – odmiany mechanicznego egzoszkieletu.

Obecnie intensywnie pracuję nad takimi zagadnieniami jak:

* Odwzorowanie chodu człowieka w mechanizmach do zastosowań użytkowych.

* Kinematyka chodu osoby niepełnosprawnej.

* Wybrane aspekty rehabilitacji pasa lędźwiowego i stawu barkowego.

* Trenażery przyłóżkowe w rehabilitacji osób ze schorzeniami wieku starczego i osób długotrwale leżących

Uwieńczeniem prac nad kinematyką chodu osoby niepełnosprawnej, jest całkowicie nowa koncepcja wspomagania chodu i reedukacji chodu, którą nazwałem WalkStander, na bazie której do tej pory zaprojektowałem i opatentowałem modułowe urządzenia WalkStander Sport i WalkStander Ergo, gdzie WalkStander Sport to podstawowa wersja systemu WalkStander, natomiast WalkStander Ergo, to bardzo zaawansowana technicznie, pełna jego wersja – mechaniczny egzoszkielet, (projekt jeszcze nie zakończony).

Zdaję sobie sprawę, że to dopiero początek tej koncepcji wspomagania i reedukacji chodu i o ile zostanie zaakceptowana przez użytkowników, to chciałbym, aby w dalszej kolejności powstała pełna wersja systemu WalkStander, odmiany terenowe, odmiany kompatybilne z bieżnią mechaniczną i inne.

Efektem prac nad zagadnieniami rehabilitacji osób z głębokimi porażeniami oraz rehabilitacji osób w podeszłym wieku jest modułowe urządzenie służące do skutecznej rehabilitacji pasa lędźwiowego, stawów kolanowych i stawów skokowych które nazwałem Pelvic Reha Panel. Jest to pierwszy z zaplanowanej serii siedmiu trenażerów przeznaczonych do rehabilitacji i profilaktyki narządów ruchu, w tym dla osób ze schorzeniami wieku starczego i osób z głęboką niepełnosprawnością ruchową.

Aby wyniki moich prac badawczych i projektowych choć w niewielkim stopniu przyczyniły się do poprawy jakości życia osób ze schorzeniami narządów ruchu, postanowiłem powołać do życia rodzinną firmę REHADEN, która będzie zajmować się produkcją i sprzedażą wszystkich zaprojektowanych przeze mnie urządzeń.

Zbigniew Łukasiak