Pelvic RehaPanel

Panel przyłóżkowy do rehabilitacji kończyn dolnych i stawów biodrowych.

Inspiracją do zaprojektowania urządzenia, które nazwałem Pelvic RehaPanel były doświadczenia wyniesione z kilkuset projektów indywidualnych urządzeń rehabilitacyjnych jakie wykonałem dla osób z głębokimi i bardzo głębokimi porażeniami. Wielokrotnie spotykałem się z przypadkami, kiedy podniesienie takiej osoby z łóżka, wykonanie wydawało by się prostej pionizacji przy wykorzystaniu dobrej klasy urządzenia było bardzo trudne albo niemożliwe ze względu na ograniczone możliwości mieszkaniowe, możliwości fizyczne opiekuna, deformacje stawów skokowych, kolanowych, biodrowych, dużą spastykę, czy dużą masą ciała. Dlatego też Pelvic Reha Panel początkowo został pomyślany jako pewien substytut pionizacji, wszędzie tam, gdzie jest ona niemożliwa bądź trudna do wykonania. Później zacząłem postrzegać go jako skuteczne urządzenie do wykorzystania w etapie poprzedzającym pionizację, a następnie naukę chodu ( rozciąganie przykurczy, zwiększanie ruchomości stawów, obniżanie napięcia mięśni, poprawę ukrwienia kończyn dolnych itp.), a ostatecznie jako urządzenie, które może być wykorzystane przy przywracaniu sprawności w etapie pooperacyjnym a przede wszystkim jako narzędzie wykorzystywane do profilaktyki, która ma na celu zapobieganie rozwijania się choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych i stawów biodrowych.

Model PRP – B-01

Pelvic RehaPanel dla seniorów

Model PRP – B-02

Pelvic RehaPanel – paraplegia, tetraplegia