Pionizator statyczny

Pionizator statyczny ErgoStander z funkcją podnoszenia

Pionizator statyczny ErgoStander z funkcją podnoszenia to nowoczesne urządzenie pionizujące  dla osób z głębokimi dysfunkcjami narządu ruchu (paraplegia, tetraplegia).  Pionizator umożliwia użytkownikom samodzielną pionizację oraz wykonywanie terapeutycznych ćwiczeń w postaci przysiadów i półprzysiadów, przeciwdziałając tym samym negatywnym skutkom długotrwałego siedzenia i leżenia. Urządzenie pionizujące ErgoStander jest doskonałym narzędziem rehabilitacyjnym znajdującym zastosowanie zarówno w warunkach szpitalnych jak i ośrodkach rehabilitacji, a przede wszystkim w warunkach domowych.

Pionizator statyczny ErgoStander

Pionizator statyczny ErgoStander został wyposażony w specjalny układ jezdny oraz system stabilizacji dolnych i górnych części ciała, które zapewniają pacjentowi bezpieczeństwo w pozycji stojącej:

Stopy pacjenta spoczywają na specjalnych platformach i zabezpieczone są przy pomocy pasków, które uniemożliwiają przypadkowe wysunięcie się stóp z platform podczas podnoszenia i stania.

Podudzia pacjenta wsparte są na specjalnych wspornikach nieco poniżej rzepki kolanowej i zabezpieczone są przy pomocy pasków, które uniemożliwiają przypadkowe wysunięcie się podudzi ze wsporników podczas stania.

Miednica pacjenta zabezpieczona jest specjalnym gorsetem otwieranym w tylnej części, i zamykanym przy pomocy atestowanego zamka zatrzaskowego.

W przypadku utraty przytomności i pochyleniu się tułowia pacjenta w dowolnym kierunku nie ma możliwości  przekroczenia krawędzi wywrotu pionizatora; pionizator przez cały czas użytkowania pozostaje stateczny statycznie i  dynamicznie.

Dla pacjentów z porażeniem czterokończynowym, którzy nie są jest w stanie samodzielnie utrzymywać tułowia w pozycji wyprostowanej, dodatkowo został zaprojektowany specjalny wspornik klatki piersiowej tzw. stabilizator tułowia.

Pionizator statyczny ErgoStander wyposażony jest w pneumatyczny mechanizm podnoszenia, uruchamiany za pomocą dwóch dźwigni znajdujących się na uchwytach w pobliży kciuka dłoni osoby niepełnosprawnej. Takie rozwiązanie sprawia, że siła potrzebna do postawienia pacjenta o dużej masie ciała i głębokiej niepełnosprawności z pozycji siedzącej na wózku lub pozycji leżącej na łóżku do pozycji stojącej jest niewielka, a sam proces pionizacji jest bardzo bezpieczny i komfortowy zarówno dla pacjenta jak i opiekuna.

Niewątpliwą zaletą pionizatora  jest również łatwość przemieszczania do niego pacjentów. Przemieszczenie  z pozycji siedzącej na wózku lub łóżku odbywa się w poziomie i wymaga minimalnej siły. Wysokość siedziska można z łatwością zrównać z poziomem wózka inwalidzkiego lub powierzchnią łóżka. Siedzisko pionizatora daje się opuścić do poziomu około 41 cm nad podłogą. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne zarówno z punktu widzenia pacjenta jak i opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Pionizator statyczny ErgoStander z opuszczonym siedziskiem
Opuszczone siedzisko pionizatora ErgoStander

Dla kogo przeznaczony jest pionizator ErgoStander?

Pionizator statyczny ErgoStander przeznaczony jest dla osób, które utraciły zdolność samodzielnego poruszania się w pozycji wyprostowanej na skutek:

– urazu rdzenia kręgowego,

– urazu czaszkowego,

– udaru mózgu,

– zaburzeń zmysłu równowagi,

– chorób neurologicznych,

– znacznej utraty siły mięśni spowodowanej chorobami wieku starczego,

– długotrwałego przebywania w pozycji leżącej na skutek choroby, operacji i złamań.

Istnieje możliwość adaptacji urządzenia do indywidualnych potrzeb pacjenta i/lub opiekuna.

Każdy pionizator ErgoStander dopasowywany jest indywidualnie do parametrów ciała pacjenta takich jak: wzrost, waga, długość kończyn dolnych, szerokość i głębokość miednicy. W standardowym wyposażeniu każdego modelu ErgoStander znajduje się stabilizator tułowia oraz dźwignie do samodzielnego wstawania. Wyposażeniem ponadstandardowym są rękawice, które są niezbędne w przypadku porażeń cztero-kończynowych. Służą one do zapięcia dłoni na dźwigniach, umożliwiających samodzielne wstawanie i siadanie.

Pionizacja w urządzeniu ErgoStander

Aby skompensować skutki długotrwałego przebywania w pozycji leżącej lub siedzącej, osoby niepełnosprawne ruchowo powinny być pionizowane co najmniej 2-3 godziny w ciągu dnia.

Z punktu widzenia pacjenta i opiekuna idealne urządzenie do codziennej pionizacji osoby niepełnosprawnej w warunkach domowych powinno charakteryzować się następującymi walorami użytkowymi:

Korzystanie z urządzenie powinno być w pełni bezpieczne zarówno dla pacjenta jak i opiekuna. Pionizacja powinna być łatwa do przeprowadzenia oraz nie powinna wymagać dużego wysiłku.

Wszystkie fazy procesu pionizacji powinny być zrozumiale pacjenta i opiekuna.

Cała pionizacja powinna przebiegać pod pełną kontrolą, tak aby w każdym momencie proces pionizacji można było przerwać, powrócić do stanu wyjściowego i jeszcze raz powtórzyć wszystkie czynności.

Pionizator statyczny ErgoStander spełnia te kryteria!

Fazy pionizacji w pionizatorze ErgoStander

Proces pionizacji z wykorzystaniem pionizatora ErgoStander można podzielić na dwie podstawowe fazy: Przemieszczenie pacjenta z pozycji siedzącej na wózku/łóżku do pozycji siedzącej na siedzisku pionizatora oraz podniesienie pacjenta w pionizatorze.

I. Przemieszczenie pacjenta z pozycji siedzącej na wózku/łóżku do pozycji siedzącej na siedzisku pionizatora.

– Jeżeli pacjent siedzi na wózku, możemy ustawić siedzisko pionizatora równo z siedziskiem wózka lub poniżej siedziska wózka (wtedy siedzisko pionizatora może wsunąć się pod wózek). – Otwieramy tył gorsetu i wjeżdżamy wózkiem do wnętrza pionizatora.

– Umieszczamy stopy na platformach i zabezpieczamy je pasami.

– Chwytamy za wsporniki rąk i przesuwamy ciało w poziomie na siedzisko wózka. Jeżeli potrzebna jest pomoc opiekuna, chwyta on pacjenta za podudzia i lekko pociągając do siebie przesuwa ciało pacjenta na siedzisko pionizatora.

– Umieszczamy podudzia we wspornikach i zabezpieczamy je pasami. – Zamykamy tył gorsetu. Pacjent gotowy do pionizacji!

II. Podniesienie pacjenta

– Za pomocą wciśnięcia dźwigni odblokowujemy sprężyny gazowe blokowane.

– Jeżeli pacjent chce wstać samodzielnie ( może to zrobić nawet tetraplegik ) chwyta dłońmi ( lub w przypadku porażenia kończyn górnych) zaczepia dłonie w specjalnych rękawicach dla tetraplegika ) za uchwyty dźwigni pionizatora. Następnie lekko unosi swoje ciało do góry. W prawidłowo wyważonym pionizatorze ciało pacjenta powinno zatrzymać się w dowolnej pozycji podczas podnoszenia i nie powinno samodzielnie opadać pod wpływem ciężaru pacjenta.

Korzyści z pionizacji:

– aktywizacja układu mięśniowego,

– stymulacja układu krążeniowo-oddechowego,

– zapobieganie infekcjom dolnych dróg oddechowych,

– zapobieganie obrzękom kończyn dolnych,

– zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym,

– zapobieganie przykurczom stawowym,

– zapobieganie zanikowi mięśni,

– zapobieganie osteoporozie i złamaniom,

– poprawa sprawności ogólnej.

Ćwiczenia w urządzeniu pionizującym ErgoStander

Osoby stale przebywające na wózku inwalidzkim muszą na co dzień zmagać się z bezruchem, co ma negatywne przełożenia na ich zdrowie oraz ogólną kondycję ciała. Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom bezruchu, niezbędna jest aktywność fizyczna i codzienne wykonywanie ćwiczeń ruchowych. Pionizator ErgoStander oprócz funkcji pionizacji pozwala również na dynamiczne obciążanie poszczególnych  partii ciała użytkownika poprzez samodzielne wykonywanie przysiadów i półprzysiadów, zginanie stawów skokowych, kolanowych i biodrowych w pełnym zakresie, przy pełnym obciążeniu ciężarem ciała. Przysiady w pionizatorze ErgoStander należy wykonywać minimum kilka razy w tygodniu, a najlepiej codziennie. Ćwiczenia można rozłożyć na kilka serii w ciągu dnia.

Korzyści z regularnego robienia serii przysiadów w pionizatorze ErgoStander to:

– uruchomienie układu krążenia,

– poprawa ukrwienia organizmu,

– uruchomienie procesu spalania tkanki tłuszczowej,

– wzrost gęstości kości,

– poprawa ruchomości stawów,

– poprawa pracy układu trawiennego,

– polepszenia ogólnej kondycji ciała.

Dane techniczne

Poz. Parametr. Wartość.
1 Ciężar urządzenia. 40kg
3 Wysokość 1100 – 1300mm
4 Długość 1000mm
5 Szerokość 600 – 680mm
6 Promień zawracania. 1,0m
7 Zakres ustawienia wysokości. 150mm
8 Siła sprężyn gazowych. 2x700N=1400N 2x800N=1600N 2x900N=1800N

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do stosowania pionizatora statycznego Ergostander mogą być: przeciwwskazania lekarskie, zbyt duża waga pacjenta oraz warunki lokalowe, które uniemożliwiają efektywne wykorzystywanie funkcji użytkowych urządzenia.