Pionizator dynamiczny

Pionizator dynamiczny WalkStander Sport

Pionizator dynamiczny z funkcją chodu WalkStander Sport to unikalne i zaawansowane technologicznie urządzenie przeznaczone do aktywnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych ruchowo. Pomysł zaprojektowania nowego typu pionizatora pojawił się w wyniku prowadzenia wieloletnich badań nad odwzorowaniem kinematyki chodu osób z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu. Urządzenie oferuje swoim użytkownikom wyjątkową funkcjonalność, jaką jest połączenie funkcji pionizacji z możliwością wykonywania terapeutycznych spacerów. Niepełnosprawny użytkownik może wykonywać w nim kroki podobne do fizjologicznego chodu zdrowego człowieka. WalkStander Sport jest doskonałym narzędziem rehabilitacyjnym możliwym do zastosowania zarówno w warunkach szpitalnych jak i ośrodkach rehabilitacji, a przede wszystkim w warunkach domowych. Zastosowanie tego narzędzia zależy od wielu czynników, z których najważniejsze są wskazania lekarskie, sposób i miejsce prowadzonej rehabilitacji, motywacja pacjenta. Regularne treningi chodu w pionizatorzeprzyczyniają się do poprawy ogólnego stanu zdrowia niepełnosprawnego użytkownika.

Pionizator dynamiczny z funkcją chodu WalkStander Sport
Pionizator dynamiczny WalkStander Sport

Pionizator dynamiczny WalkStander Sport jest urządzeniem medycznym klasy I zatwierdzonym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce. Jest produkowany na indywidualne zamówienie i spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Każdy egzemplarz wykonany jest z największą precyzją i starannością, z najlepszej jakości stali oraz wysokiej jakości komponentów.

Dla kogo przeznaczony jest pionizator dynamiczny WalkStander Sport?

Pionizator dynamiczny WalkStander Sport przeznaczony jest do rehabilitacji osób dorosłych, które utraciły zdolność do samodzielnego poruszania się w pozycji wyprostowanej na skutek:

– uszkodzenia rdzenia kręgowego,

– urazu czaszkowego, udaru mózgu,

– zaburzeń zmysłu równowagi, chorób neurologicznych,

– znacznej utraty siły mięśni spowodowanej chorobami wieku starczego,

– długotrwałego przebywania w pozycji leżącej na skutek choroby, operacji i złamań.

WalkStander Sport dzięki swojej modułowej konstrukcji jest urządzeniem wielofunkcyjnym, które można dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego niepełnosprawnego użytkownika

Miejsce użytkowania pionizatora dynamicznego WalkStander Sport

        Rehabilitacja w pionizatorze dynamicznym WalkStander Sport może być wykonywana w pomieszczeniach zamkniętych takich jak: mieszkanie, sala gimnastyczna lub sala ćwiczeń w ośrodku rehabilitacyjnym. Szerokość urządzenia wynosi zaledwie 580-640 mm, bez żadnych problemów przechodzi ono przez niemal wszystkie otwory drzwiowe, dlatego  też z powodzeniem może być wykorzystywane w warunkach domowych. Warunkiem jest jednak brak progów oraz podłoże wolne od chodników, dywanów i innych przeszkód. Dopuszcza się użytkowanie WalkStander Sport w terenie otwartym. Warunkiem jest jednak płaskie podłoże asfaltowe lub betonowe. Przy użytkowaniu urządzenia na podłożu betonowym i asfaltowym należy liczyć się z dużo szybszym zużyciem rolek jezdnych i kół podstawy oraz koniecznością częstszej ich wymiany.

Chodzenie w przestrzeni otwartej
Chodzenie w pomieszczeniu zamkniętym

Aktywna rehabilitacja w pionizatorze dynamicznym WalkStander Sport

Pionizator dynamiczny z funkcją chodu Walkstander Sport wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych w zakresie tzw. rehabilitacji aktywnej, która polega na czynnym włączeniu osoby niepełnosprawnej ruchowo w proces przywracania sprawności i odzyskiwania utraconych funkcji. Samodzielne i regularne treningi chodu w urządzeniu mogą stanowić doskonałe uzupełnienie terapii prowadzonej w ośrodkach rehabilitacyjnych pod okiem terapeutów.

Systematyczna i samodzielna aktywna rehabilitacja przynosi wymierne efekty w postaci:

– polepszenia wydolności fizycznej,

– poprawy ogólnego samopoczucia pacjenta,

– zwiększenia zakresu ruchomości stawów,

– zapobiegania powstawaniu w przykurczy w stawach,

– zapobiegania szybkiej utraty masy kostnej (osteoporoza),

– zwiększania wydolności krążeniowo-oddechowej,

– polepszenia pracy układu trawiennego,

– zmniejszenia ryzyka pojawienia się niektórych chorób: choroba wieńcowa, nadciśnienie, cukrzyca, niektóre nowotwory.

Pionizator dynamiczny WalkStander Sport – zachowanie aktywności pomimo niepełnosprawnosci

Trening chodu wykonywany w pionizatorze dynamicznym WalkStander Sport obok swojej podstawowej rehabilitacyjnej funkcji może również zapewnić odpowiednią, dzienną dawkę aktywności fizycznej, która jest niezbędna w utrzymaniu zdrowia każdego człowieka. Samodzielne chodzenie w urządzeniu wymaga umiarkowanego wysiłku oraz wydatku energetycznego, który sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Po opanowaniu techniki chodu możliwe jest pokonywanie dystansu od kilkuset do 1000m (lub więcej) w ciągu 1 godziny treningu. Gdy warunki pogodowe są sprzyjające, trening można przeprowadzić na świeżym powietrzu. Takich możliwości nie daje paraplegikowi żadne z urządzeń, które jest obecnie dostępne na rynku.

Pionizacja w pionizatorze dynamicznym WalkStander Sport

Pionizacja jest pierwszym i bardzo ważnym etapem w procesie odzyskiwania zdolności do samodzielnego poruszania się. Polega na ustawieniu ciała osoby niepełnosprawnej w pozycji stojącej. Pionowe ustawienie ciała pacjenta jest również etapem  niezbędnym do rozpoczęcia treningu chodu w pionizatorze WalkStander Sport.

     Wstawanie z pozycji siedzącej na wózku do pozycji stojącej w urządzeniu WalkStander Sport wygląda tak jak w większości typów pionizatorów, gdzie pacjent musi samodzielnie lub z pomocą osoby/osób trzecich unieść ciało i przyjąć pozycję wyprostowaną. Urządzenie zapewnia trójpunktowe podparcie poszczególnych części ciała. Jeżeli pacjent nie jest w stanie samodzielnie utrzymywać tułowia w pozycji wyprostowanej, wtedy potrzebny będzie wspornik klatki piersiowej, w WalkStander Sport jest to stabilizator tułowia. Wstawanie z wózka  i powrót na wózek można wykonywać samodzielnie tylko wtedy, gdy użytkownik dobrze opanuje technikę wstawania i jest w stanie robić to w pełni bezpiecznie. Gdy pacjent może już stać samodzielnie oraz czuje się dobrze i swobodnie w pozycji wyprostowanej, może rozpocząć chodzenie w urządzeniu WalkStander Sport.

Pionizacja w pionizatorze WalkStander Sport
Pozycja stojąca w pionizatorze WalkStander Sport

Chodzenie w pionizatorze dynamicznym WalkStander Sport

Prawidłowo wykonywany chód jest intuicyjny i wymaga niewielkiego wysiłku. Zanim jednak użytkownik zacznie sprawnie poruszać się w urządzeniu, najpierw musi nauczyć się prawidłowego wykonywania kroków. Najważniejszą rzeczą podczas wykonywania chodu jest prawidłowa praca rąk, gdzie obydwie ręce pracują przez cały czas naprzemiennie. Jak prawa ręka unosi pierwszą dźwignię, lewa w tym samym czasie pcha drugą dźwignię w dół. Opanowanie tych ruchów, jest równoznaczne z opanowaniem techniki chodu. Proces ten zajmuje zwykle od kilku do kilkunastu tygodni.

W procesie chodzenia w urządzeniu WalkStander Sport ręce służą jedynie do operowania dźwigniami mechanizmu chodu i nie są potrzebne do utrzymania równowagi podczas stania. Pozycja stojąca jest zawsze bardzo bezpieczna dla użytkownika i ( pomijając celowe działanie użytkownika lub innych osób) nie ma możliwości przewrócenia się urządzenia z pacjentem w środku, zarówno podczas stania jak i podczas chodzenia.

Przy chodzeniu duże znaczenie ma również podłoże na którym wykonywany jest chód. Jeżeli podłoże jest równe to chód jest łatwiejszy. Podczas wchodzenia pod niewielkie wzniesienie chód będzie trudniejszy.

Chodzenie w pionizatorze WalkStander Sport ma charakter zbliżony do chodu osoby pełnosprawnej. Każdy krok wykonywany jest ze zgięciem nogi w kolanie, niewielkim obniżeniem środka ciężkości oraz niewielką rotacją miednicy. Jest to chód zbliżony do anatomicznego chodu człowieka.

Samodzielne chodzenie w pionizatorze WalkStander Sport

Aby uznać chód za zbliżony do anatomicznego chodu zdrowego człowieka, musi on składać się z następujących faz ruchu:

– uniesienie uda i zgięcie nogi w kolanie

– wyprost podudzia wraz z niewielkim przesunięciem środka ciężkości do przodu

– obniżenie środka ciężkości i postawienie stopy na podłożu

Chodzenie bierne z pomocą opiekuna

Przy porażeniach cztero-kończynowych i wysokich uszkodzeniach rdzenia kręgowego, stanach po-udarowych, zaburzeniach koordynacji ruchów, pełnym lub częściowym braku kontaktu z pacjentem wykonywanie chodu z pacjentem możliwe jest wyłącznie z pomocą opiekuna. Do przednich części dźwigni napędu mechanizmu chodu montuje się wtedy specjalne dźwignie dla opiekuna, ustawia się wysokość uchwytów dłoni i to opiekun operuje obydwiema dźwigniami. Zasada stawiania poszczególnych kroków jest identyczna jak opisano to wyżej dla chodu samodzielnego.

Chodzenie w pionizatorze WalkStander z pomocą opiekuna

Dane techniczne urządzenia

Poz. Parametr. Wartość.
1 Masa: (bez stabilizatora tułowia i dźwigni napędu biernego) 35 – 40kg
3 Wysokość 1080 – 1180mm
4 Długość 840mm
5 Szerokość 580 – 640mm
6 Promień zawracania. 1,5m
7 Zakres ustawienia wysokości. 100mm
8 Długość kroku Max.30cm
9Siła amortyzatorów gazowych mechanizmu odciążania. 4x100N=400N
10 Siła sprężyn mechanicznych mechanizmu odciążania  4N/mm/1 szt

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do stosowania WalkStander Sport mogą być jedynie przeciwwskazania lekarskie, zbyt duża waga pacjenta lub warunki lokalowe, które uniemożliwiają efektywne wykorzystywanie funkcji użytkowych tego urządzenia.